2148 Michelson Dr, Irvine, CA 92612

Archpastoral Encyclical at the Beginning of Great and Holy Lent


Archpastoral Encyclical at the Beginning of Great and Holy Lent

Archpastoral Encyclical at the Beginning of Great and Holy Lent

I greet you, dear chil­dren of God, with this Pas­toral let­ter, ask­ing and pray­ing that all of us in this God pro­tect­ed Dio­cese of West­ern Amer­i­ca, will spend the salvif­ic sea­son of Great Lent in mutu­al for­give­ness and love; in fast­ing and prayer; in char­i­ta­ble and oth­er good deeds; in fer­vent church atten­dance; in par­tic­i­pa­tion in the Divine ser­vices, and with humil­i­ty and repen­tance, in the par­tak­ing of holy com­mu­nion at the Divine Litur­gy, so that it be unto our sal­va­tion, both on a per­son­al and com­mu­ni­ty lev­el. No one is saved alone but in the com­mu­ni­ty of faith and love in Christ, with our broth­ers and sis­ters in the Church of the Liv­ing and True God.

There­fore, father­ly and broth­er­ly, I ask at this time before Christ’s and our Pascha, that all those unbap­tized – both chil­dren and adults – be bap­tized; those mar­ried but not sacra­men­tal­ly, to be unit­ed in the Sacra­ment of Mat­ri­mo­ny; those who have not received the Sacra­ment of Holy Con­fes­sion to do so; that we prop­er­ly bury those who did not receive Chris­t­ian bur­ial; that those who are quar­relling be rec­on­ciled; and those who have not received Holy Com­mu­nion, to receive it fre­quent­ly dur­ing these Holy forty days of lent with pas­sion week and the Res­ur­rec­tion of Christ our Savior.

I espe­cial­ly ask the broth­er priests and mem­bers of church boards to nur­ture mutu­al love and respect, trust and coop­er­a­tion in their parish­es, work­ing togeth­er in the Lord’s Vine­yard. For all of us, each in his own place and in his God-entrust­ed ser­vice, are of the same flock of Christ the Arch­pas­tor, branch­es on the same Vine, and mem­bers of the same liv­ing God-Man, the Body of Christ.

Bish­op Maxim


Пастирска посланица пред Велики Пасхални пост

Обраћамо вам се, драга Децо Божја, овим Пастирским писмом са молбом вама и молитвама Богу: да ове спасоносне дане Великог Поста сви у парохијама ове богоспасаване Западноамеричке Епархије проведемо у међусобном праштању и љубави, у посту, молитвама, милостињама и другим добрим делима, у усрдном похађању светих храмова, учешћу на богослужењима и смиреном и са покајањем причешћивању на Светим Литургијама, и тиме истински послужимо своме личном и свенародном спасењу. Нико се од нас не спасава сâм, него у заједници вере и љубави у Христу са браћом нашом у Цркви Бога Живога и Истинитога.

Зато вас очински и братски молим, у ово време пред Христову и нашу Пасху: да се сва некрштена деца или одрасли крсте, невенчани венчају, неопојани опоју, неисповеђени исповеде, завађени измире, непричешћени причешћују, и то што чешће током Свете Четрдесетнице и у дане Страдања и Васкрсења Христа Спаса.

Посебно молим браћу Свештенике и чланове Црквених одбора да у парохијама, међусобно и са осталим верницима, негују узајамно поштовање и љубав, поверење и сарадњу на истом послу у Винограду Господњем.

Сви ми, сваки на своме месту и у својој богоповереној служби, из истог смо стада Христа Архипастира, лозе на истом Чокоту, чланови истог живог Богочовечанског Тела Христовог.

Епископ Максим